Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise kord
Ettepanekuvorm

Tunnustuste eesmärk on väärtustada isikuid, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega panustanud Pärnu sotsiaalhoolekande valdkonna arendamisse ning kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju sotsiaalvaldkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega.

Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustused on:
1) aasta sotsiaaltöö tegija
2) aasta vabatahtlik
3) aasta hooldustöötaja
4) aasta lastehoolekande- ja peretöö tegija
5) aasta sotsiaaltöötaja
6) aasta sotsiaalvaldkonna juht
7) aasta sotsiaaltöötaja koostööpartner

Kandidaatide esitamine
Kandidaate võivad esitada kõik soovijad. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuse saamiseks esitatava kandidaadi tegevus eelneval 12 kuul peab olema:
1) kaasa aidanud Pärnu linna sotsiaalvaldkonna arengule
2) mõjutanud sotsiaalhoolekande sihtgruppi kuuluvate inimeste toimetulekut
3) taganud valdkonna toimimise järjepidevuse Pärnu linnas või üleriigilisel tasandil
4) järginud sotsiaalvaldkonna töötaja kutse-eetikat

Ettepanekud esitatakse hiljemalt 30. septembriks Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonnale kinnises ümbrikus (märgusõna "Sotsiaaltöö tunnustus")

Ettepanekud palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Aasta sotsiaaltöö tegijat tunnustatakse linnavalitsuse aukirja ja rahalise preemiaga. Aasta vabatahtlikku, aasta hooldustöötajat, aasta lastehoolekande- ja peretöö tegijat, aasta sotsiaaltöötajat, aasta sotsiaalvaldkonna juhti ja aasta sotsiaaltöötaja koostööpartnerit tunnustatakse linnavalitsuse aukirja ja kingitusega. Tunnustused antakse üle iga aasta 12. novembril, rahvusvahelisel sotsiaaltöötajate päeval toimuval pidulikul tunnustusüritusel.

Aasta sotsiaaltöö tegija
2016 - Linda Lillemaa, Sotsiaalkindlustusameti Pärnu piirkonna juhtumikorraldaja 
2015 - Evelyn Eichhorst, MTÜ Pesapuu juhataja

Aasta sotsiaaltöötaja
2016 - Iris Ruut, sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialist 
2015 - Mirjam Lank, Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalkonsultant

Aasta lastehoolekande- ja peretöö tegija
2016 - Kai Spiegelberg, Pärnu Lasteküla kasvataja 
2015 - Margit Krjukov, Pärnu Lasteküla nõustaja-projektide koordinaator ja MTÜ Eliise Puhkusepesa juhataja

Aasta hooldustöötaja
2016 - Salma Bergštein, Eakate Avahoolduskeskuse hooldustöötaja 
2015 - Katrin Luhasaar, Tammiste Hooldekodu hooldustöötaja

Aasta vabatahtlik
2016 - Haini Ilonen, MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskuse kogemusnõustaja 
2015 - Ülle Vaher, SA Pärnu Haigla psühhiaatriakliiniku päevakeskuse tegevusjuhendaja ja vabatahtlik

Aasta sotsiaalvaldkonna juht
2016 - Ülle Männiste, Pärnu Lasteküla juhataja 
2015 - Heli Kallasmaa, Eakate Avahoolduskeskuse juhataja

Aasta sotsiaaltöötaja koostööpartner
2016 - MTÜ Pärnu Horisont
2015 - Valter Parve, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži lektor