07.11.2016

Pärnu linn kutsub üles peresid ja üksikisikuid, kes on valmis kodu ja hoolt pakkuma vanemliku hoolitsuseta lapsele (lastele).

Lapse perekonnas hooldamine toimub perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu. Perekonnas hooldamisele saab võtta lapsi, kes:
-  ei saa koos oma vanematega elada vastava kohtumääruse alusel
-  vanemad on surnud
-  vanemad on teadmata kadunuks tunnistatud
-  vanemate teovõimet on piiratud
-  vanemad viibivad kinnipidamisasutuses

Isikul, kes soovib oma perekonnas hooldada (kasu)last, tuleb esitada taotlus oma elukohajärgse omavalitsuse sotsiaalosakonnale. Kui hooldaja soovib hooldada konkreetset last, keda ta juba tunneb, tuleb pöörduda lapse elukohajärgse omavalitsuse sotsiaalosakonna poole.

Pärnu linna lapse perekonnas hooldaja määrab Pärnu Linnavalitsus. Lastekaitsespetsialist tutvub hooldusele võtta sooviva perega, vajadusel palub teiste spetsialistide abi pereuuringu teostamiseks ning teeb otsuse lapse hooldamisele andmise kohta. Seejärel läbib hooldajaks soovija kasuperede koolituse PRIDE, mis aitab tal kasuvanemana paremini toime tulla.

Pärast vajalikke toiminguid ning kõigi osapoolte nõusolekul sõlmitakse linnavalitsuse ja hooldaja vahel perekonnas hooldamise leping. Lepingus sätestatakse kõik lepingu osapooli puudutavad õigused ja kohustused.

Perekonnas hooldamisel või eestkostel olevad lapsed saavad selleks ette nähtud riiklikku toetust (240 eurot) kuni lapse 18-aastaseks saamiseni (toetust makstakse jooksva õppeaasta lõpuni, mil laps saab 19-aastaseks). Riiklikule toetusele lisaks maksab Pärnu linnavalitsus hooldusvanemale perekonnas hooldamise toetust.

Täpsem info: Lapse hooldamine perekonnas

Huvi korral palume ühendust võtta lastekaitsespetsialistiga:
Mirjam Lank
444 8133, mob 533 65574
mirjam.lank[at]lv.parnu.ee