Pärnu linna pindala

Pindala – 33,15 km²
Asustustihedus – 1 195,2 elanikku km² kohta

Pärnu linna kaardid 

Google Maps
Maa-ameti kaart
Delfi kaart
Pärnu kaart .pdf