avaleht kontakt infopäring sisukord
otsing: linnakodanikule külalisele ettevõtjale

Pärnu linna sümboolika


Pärnu linna kaartTurismiinfo


Linnavara müügikuulutusedÜhistransport ja parkimiskorraldus
Tervislik linn PärnuUnicef

Laste- ja noortesõbralik linn

          alusharidus Prindi!

* Kadri Lasteaed

* Kastani Lasteaed

* Kesklinna Lasteaed

* Lasteaed Kelluke

* Liblika Lasteaed

* Lasteaed Mai

* Männipargi Lasteaed

* Lasteaed Pillerpall

* Lasteaed Päikesejänku

* Lasteaed Pöialpoiss

* Raeküla Lasteaed

* Tammsaare Lasteaed

* Lasteaed Trall

* Ülejõe Lasteaed

 

* Titutriinu eralasteaed
PÄRNU LASTEAED PÖIALPOISS


Aadress: Metsa 17, Pärnu 80024

Tel: 447 7305, 447 7306, 447 7308

e-post: info@poialpoiss.parnu.ee

Veebileht: www.poialpoiss.parnu.ee

 

Direktor:

Merike Lillepõld

Tel: 447 7305

 


Lasteaia informatsioon

Laste arv: 240

Õpetajate arv: 32

Õppekoha maksumus:

- osalustasu 58.50 € kuus; suvekuudel (juuni, juuli, august) 46.80 € kuus

- toidupäevamaksumus 1.50 € (hommikusöök, lõuna, õhtuoode)

- lasteaia poolt ujumisõpetust mittesaavale sõimerühma lapsele 46.80 eurot kuus

- erirühma lapsele, kellel on arsti ettekirjutus ujumise vastunäidustuse kohta 46.80 eurot kuus


 

Vastuvõtuinformatsioon

Direktori vastuvõtu ajad: kolmapäeviti 14.00-18.00

 


Alusharidusega seonduvad õigusaktid

* Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

* Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

* Koolieelsetes lasteasutustes kulude vanemate poolt kaetavast osast vabastamise avalduse esitamise kord

* Koolieelsete lasteasutuste lahtioleku ajad

* Koolieelsetes lasteasutustes laste toitlustamistasu arvestamise ja maksmise kord

* Pärnu linna eelarvest eralapsehoiuteenuse toetuse andmise kord

 

* Koolieelse lasteasutuse seadus

* Erilasteaeda, sanatoorsesse kooli, erivajadustega õpilaste erikooli vastuvõtmise ning väljaarvamise aluste ja korra kinnitamine
Lühike iseloomustus

Lasteaed on avatud 1980. a septembris. Lasteaias töötab 12 rühma: 8 aiaealistele-, 3 sõimeealistele- ja 1 kehapuudega lastele. Lasteaias on siseujula,töötavad kunsti- ja laulu-mängustuudio.

 

Lasteaia õppe-kasvatustegevuses toetutakse Fr Fröbeli lasteaiapedagoogika põhimõtetele. Lasteaia omanäolisust kujundavad pikaajalised sisukad pidevalt arenevad traditsioonid. Missioon: pakkuda lastele eluharidust, toetades ja täiendades perekondlikku kasvatust.

 

Visoon: olla lasteaed, kus on rõõmsad lapsed, rahulolevad lapsevanemad ja tööle innustunud personal.

 


Kultuurikalender
Tähtsündmused 2015

Kontaktid
Haridus- ja kultuuriosakond
Suur-Sepa 16, Pärnu 80098
Tel: 444 8240
Faks: 444 8241


Üldkontaktid
Volikogu liikmed
Linnavalitsuse liikmed
Teenistujad
Kultuuriasutused
Koolid
Lasteaiad
Hoolekandeasutused
Tervishoiuasutused

Suhtlus
Esita küsimus
Esita teabenõue

eesti.ee

Teenistujale

Postkast


Üles  
 Lehekülg loodud:   09.06.2005
 Viimati uuendatud:  22.09.2015
Linnavalitsuse webmaster 
  [ Linna tutvustus ]  [ Omavalitsus ]  [ Dokumendiregister ]  [ Õigusaktid ]  [ Teenused ]  [ Areng ja planeerimine ]  [ Haridus ]  [ Keskkond ]  [ Kultuur ja sport ]  [ Sotsiaalhoolekanne ]  [ Teed ja transport ]  [ Tervishoid ]  [ Turism ]  [ Ettevõtlus ]  [ Pildigalerii ]  [ Kontaktandmed ]  [ Tähtsad numbrid ] 
   © 2010 Pärnu Linnavalitsus    Suur-Sepa 16, 80098 PÄRNU    üldinfo: 444 8200    infotelefon: 15505    faks: 444 8201    e-post: