avaleht kontakt infopäring sisukord
otsing: linnakodanikule külalisele ettevõtjale


Turismiinfo

Pärnu linna kaart


Ühistransport ja parkimiskorraldusLinnavara müügikuulutused


Tervislik linn PärnuUnicef

Laste- ja noortesõbralik linn
          alusharidus Prindi!

* Kadri Lasteaed

* Kastani Lasteaed

* Kesklinna Lasteaed

* Lasteaed Kelluke

* Liblika Lasteaed

* Lasteaed Mai

* Männipargi Lasteaed

* Lasteaed Pillerpall

* Lasteaed Päikesejänku

* Lasteaed Pöialpoiss

* Raeküla Lasteaed

* Tammsaare Lasteaed

* Lasteaed Trall

* Ülejõe Lasteaed

 

* Titutriinu eralasteaed
PÄRNU LASTEAED PÖIALPOISS


Aadress: Metsa 17, Pärnu 80024

Tel: 447 7305, 447 7306, 447 7308

e-post: info@poialpoiss.parnu.ee

Veebileht: www.poialpoiss.parnu.ee

 

Direktor:

Merike Lillepõld

Tel: 447 7305

 


Lasteaia informatsioon

Laste arv: 240

Õpetajate arv: 32

Õppekoha maksumus:

- osalustasu 64.50 eurot suvekuudel (juuni, juuli, august) 51.60 € kuus

- toidupäevamaksumus 1.50 € (hommikusöök, lõuna, õhtuoode)

- lasteaia poolt ujumisõpetust mittesaavale sõimerühma lapsele 51.60 eurot kuus

- erirühma lapsele, kellel on arsti ettekirjutus ujumise vastunäidustuse kohta 51.60 eurot kuus


 

Vastuvõtuinformatsioon

Direktori vastuvõtu ajad: kolmapäeviti 14.00-18.00

 


Alusharidusega seonduvad õigusaktid

* Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

* Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

* Koolieelsete lasteasutuste lahtioleku ajad

* Koolieelsetes lasteasutustes laste toitlustamistasu arvestamise ja maksmise kord

* Pärnu linna eelarvest eralapsehoiuteenuse toetuse andmise kord

 

* Koolieelse lasteasutuse seadus

* Erilasteaeda, sanatoorsesse kooli, erivajadustega õpilaste erikooli vastuvõtmise ning väljaarvamise aluste ja korra kinnitamine
Lühike iseloomustus

Lasteaed on avatud 8. septembrist 1980. aastast. Lasteaias töötab 12 rühma: 8 aiarühma, 3 sõimerühma lastele vanuses 1 aasta 6 kuud kuni 3 aastat ja 1 tasandusrühm 3-7 aastastele lastele.

 

Laste õpetamise aluseks Pöialpoisi lasteaias on Johannes Käisi pedagoogilised põhimõtted ja kõikides rühmades kasutusel mängulised õppemetoodikad.

 

Lasteaias on ujula, kus kahel korral nädalas toimuvad ujumistegevused 3-7 aastastele lastele. Lasteaias on head õuesõppe võimalused. Läheduses on mitmekesine looduskeskkond (jõgi, meri, rannaniit) ja laste arenguvõimalusi rikastav linnakeskkond.

 

Lasteaed kuulub tervistedendavate lasteaedade võrgustikku ning väärtustab laste tervist ja turvalisust.

 

Missioon: pakkuda lastele eluharidust, toetades ja täiendades perekondlikku kasvatust.

 

Visoon: olla lasteaed, kus on rõõmsad lapsed, rahulolevad lapsevanemad ja tööle innustunud personal.

 


Kultuurikalender
Tähtsündmused 2016

Kontaktid
Haridus- ja kultuuriosakond
Suur-Sepa 16, Pärnu 80098
Tel: 444 8240
Faks: 444 8241


Üldkontaktid
Volikogu liikmed
Linnavalitsuse liikmed
Teenistujad
Kultuuriasutused
Koolid
Lasteaiad
Hoolekandeasutused
Tervishoiuasutused

Suhtlus
Esita küsimus, anna teada
Esita teabenõue

Infotelefon 15505
Teenistujale

PostkastVärvid linna

Grillfest 2016
Üles  
 Lehekülg loodud:   09.06.2005
 Viimati uuendatud:  18.02.2016
Linnavalitsuse webmaster 
  [ Linna tutvustus ]  [ Omavalitsus ]  [ Dokumendiregister ]  [ Õigusaktid ]  [ Teenused ]  [ Areng ja planeerimine ]  [ Haridus ]  [ Keskkond ]  [ Kultuur ja sport ]  [ Sotsiaalhoolekanne ]  [ Teed ja transport ]  [ Tervishoid ]  [ Turism ]  [ Ettevõtlus ]  [ Pildigalerii ]  [ Kontaktandmed ]  [ Tähtsad numbrid ] 
   © 2010 Pärnu Linnavalitsus    Suur-Sepa 16, 80098 PÄRNU    üldinfo: 444 8200    infotelefon: 15505    faks: 444 8201    e-post: