avaleht kontakt infopäring sisukord
otsing: linnakodanikule külalisele ettevõtjale


Turismiinfo

Pärnu linna kaart


Ühistransport ja parkimiskorraldusLinnavara müügikuulutused


Tervislik linn PärnuUnicef

Laste- ja noortesõbralik linn
          bussiliiklus Prindi!
Piletihinnad ja sõidusoodustused Pärnu linnaliinidel

 

* Linnaliinide sõidupileti hinnad ja sõidusoodustused

* Tasuta sõidu õigust tõendava tõendi väljastamise kord

 Piletihinnad


* üksikpilet eelmüügist 
0.64 € 
 
* üksikpilet eelmüügist õpilastele ja pensionäridele
(kehtib koos soodustust tõendava dokumendiga) 
0.32 € 
 
* üksikpilet ühissõidukist 
1.00 € 
 
* päevapilet  
2.00 € 
 
* kümne päeva pilet  
7.67 € 
 
* kolmekümne päeva pilet 
14.06 € 
 
* kolmekümne päeva pilet õpilastele ja  
5.11 € 
 
keskmise või raske puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele 
 
 
(kehtib koos soodustust tõendava dokumendiga) 
 
 
* kolmekümne päeva pilet üliõpilastele ja pensionäridele
(kehtib koos soodustust tõendava dokumendiga) 
6.39 € 
 

* Üksikpiletid kehtivad 1 (üks) tund alates kompostris märgistatud kellaajast

* Päevapiletid kehtivad elektroonses kompostris märgistatud kuupäeval

 

* Piletite müügikohadTasuta sõidu õigus


1. 4- ja enamalapselise pere liikmetele. Vaata lähemalt...

2. Eestkoste all olevatele isikutele. Taotleja peab rahvastikuregistri andmetel olema Pärnu linna elanik taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga.

3. Puudega lapse saatjale

4. Sügava puudega isiku saatjale

5. 65-aastasele ja vanemale isikule

6. Kaitseväe vormiriietuses ajateenijale

7. Kahe- ja enamalapselise pere lastele, alates teisest üldhariduskoolis ja/või kutseõppeasutuses õppivast õpilasest, kes ei ole vanemad kui 19 aastat. Soodustus kehtib õppeperioodil, 1. septembrist kuni 31. maini. Vaata lähemalt...

 

Ühistranspordiseaduse prg 27 alusel võivad tasuta sõita:

1. eelkooliealised lapsed;

2. puudega lapsed, sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatja või nägemispuudega isikut saatev juhtkoer.

 

Tasuta sõidu õigust tõendavad dokumendid:

1. 4- ja enamalapselise pere liikmetel ja eestkoste all olevatel isikutel - isikutel Pärnu Linnavalitsuse poolt väljastatud tõend tasuta sõidu õiguse kohta koos kehtiva isikut tõendava dokumendiga. Isikut tõendav dokument on riigiasutuse väljaantud dokument, kus on kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood ja foto

2. kaitseväe vormiriietuses ajateenijal - isikutunnistus koos väeosa tõendiga ajateenistuses viibimise kohta

3. 65-aastased ja vanemad isikud - Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras väljaantud pensionitunnistus või elukohajärgse riigi riigiasutuse poolt väljaantud isikut tõendav dokument, kus on kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood ja foto

4. kahe- ja enamalapselise pere lastele - Pärnu Linnavalitsuse poolt väljastatud tõend tasuta sõidu õiguse kohta koos kehtiva isikut tõendava dokumendiga. (Isikut tõendav dokument on riigiasutuse väljaantud dokument, kus on kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood ja foto).

Eelkooliealistelt lastelt sõiduõigust tõendavat dokumenti ei nõuta.

Tasuta sõidu õigus 4- ja enamalapselise pere liikmetele

Tasuta sõidu õigus kehtib, kui peres on vähemalt 4 alaealist last või täisealiseks saamisel põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppimist jätkavat last kuni vastavas õppeasutuses õpingute lõpetamiseni.

 

Tasuta sõidu õigus on isikutel, kes on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik(ud) taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga ning taotleja peab rahvastikuregistri andmetel olema Pärnu linna elanik taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga.

 

 

Tasuta sõidu õigus kahe- ja enamalapselise pere lastele

Kahe- ja kolmelapselise pere lapsed (alates teisest üldhariduskoolis ja/või kutseõppeasutuses õppivast õpilasest, kes ei ole vanemad kui 19 aastat) saavad tasuta sõita õppeperioodil, 1. septembrist kuni 31. maini.

 

Soodustuse saamiseks 2014. aastal peab õpilane olema rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik taotluse esitamise kuupäeva seisuga. Alates 2015. aastast on soodustuse saamise eelduseks see, et õpilane peab olema rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga.

 

Soodustõendi taotlemine

Tasuta sõidu õigust tõendab Pärnu Linnavalitsuse poolt väljastatud tõend koos kehtiva isikut tõendava dokumendiga.

 

Tõendi saamiseks tuleb linnavalitsusele esitada taotlus. Taotlust soodustuse saamiseks on võimalik esitada nii suuliselt kui ka kirjalikult, või saata e-postiga, digiallkirjastatult. Kohale tulles palume taotlejal kaasa võtta isikut tõendav dokument ning õpilassoodustuse saamiseks kehtiv õpilaspilet.

 

Taotluse blanketid

* Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus kahe- ja enamalapselise pere lastele .rtf ; .pdf

* Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus 4- ja enamalapselise pere liikmetele .rtf ; .pdf

* Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus eestkoste all olevatele isikutele .rtf ; .pdf

 

Blanketid on saadaval ka hoolekandekontorites ning linnavalitsuse infolauas.

 

Pärnu Linnavalitsus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu

tel 444 8200

e-post: linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Riigipühale eelneval tööpäeval: E-N 8.00-14.00, R 8.00-13.00

 

 

Tõendeid sõidusoodustuse saamiseks väljastavad linnaosade sotsiaalhoolekandekontorid (Kesklinnas Suur-Sepa 16, kabinetid 107 ja 108, Mai piirkonnas Metsa 14, Räämal Kaevu 27 ja Vana-Pärnus Jannseni 5).

 

Kontorite vastuvõtuajad:

esmaspäeval, teisipäeval ja reedel 08.30-12.00

neljapäeval 08.30-12.00 ja 14.00-17.00

kolmapäeviti vastuvõttu ei toimuOsalise tasu eest sõidu õigus


1. üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes õppivatele õpilastele; (osalise tasu eest sõidu õigus kehtib isiku suhtes sõltumata isiku elukohast)

2. õppivatele üliõpilastele;

3. pensionäridele;

4. keskmise või raske puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele.

 

Osalise tasuga sõidupileti kasutamist tõendavad dokumendid:

1. üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes õppivatel õpilastel - Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras väljastatud õpilaspilet või rahvusvaheline õpilaspilet (ISIC Scholar Elektron kaart)

2. üliõpilastel - Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras väljastatud Eesti või rahvusvaheline üliõpilaspilet või sellega võrdsustatud ISIC Student kaart või Hansapanga Student Card

3. pensionäridel - Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras väljaantud pensionitunnistus koos isikut tõendava dokumendiga. Isikut tõendavat dokumenti ei pea esitama, kui pensionitunnistusel on kasutaja foto

4. raske või keskmise puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel - vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendiga


Kultuurikalender
Tähtsündmused 2016

Majandusosakond
Suur-Sepa 16,
80098 Pärnu
Tel: 444 8300
Faks: 444 8301


Üldkontaktid
Volikogu liikmed
Linnavalitsuse liikmed
Teenistujad
Kultuuriasutused
Koolid
Lasteaiad
Hoolekandeasutused
Tervishoiuasutused

Suhtlus
Esita küsimus, anna teada
Esita teabenõue

Infotelefon 15505
Teenistujale

PostkastVärvid linna

Grillfest 2016
Üles  
 Lehekülg loodud:   07.07.2008
 Viimati uuendatud:  19.05.2016
Linnavalitsuse webmaster 
  [ Linna tutvustus ]  [ Omavalitsus ]  [ Dokumendiregister ]  [ Õigusaktid ]  [ Teenused ]  [ Areng ja planeerimine ]  [ Haridus ]  [ Keskkond ]  [ Kultuur ja sport ]  [ Sotsiaalhoolekanne ]  [ Teed ja transport ]  [ Tervishoid ]  [ Turism ]  [ Ettevõtlus ]  [ Pildigalerii ]  [ Kontaktandmed ]  [ Tähtsad numbrid ] 
   © 2010 Pärnu Linnavalitsus    Suur-Sepa 16, 80098 PÄRNU    üldinfo: 444 8200    infotelefon: 15505    faks: 444 8201    e-post: