avaleht kontakt infopäring sisukord
otsing: linnakodanikule külalisele ettevõtjale


Turismiinfo

Pärnu linna kaart


Ühistransport ja parkimiskorraldusLinnavara müügikuulutused


Tervislik linn PärnuUnicef

Laste- ja noortesõbralik linn
          mtr Prindi!
Majandustegevuse register (MTR)


MTR koondab ühte kohta senisest enam erinõudega tegevusalasid ning muudab ettevõtjate tausta kontrollimise lihtsamaks nii teistele ettevõtjatele, tarbijatele kui ka järelvalveasutustele.

 

MTR-s ei pea enam 15. aprilliks tegema õigsuse kinnitamist. Selle asemel toimub nüüd kinnitamine koos majandusaasta aruande esitamisega äriregistrile, kui tegevused on seotud majandustegevusteadetega ja tegevuslubadega.

 

Soovitav on MTR-s ikkagi andmed üle kontrollida, kusjuures muutmisega tekib registrisse kinnitus. Samuti on võimalik kinnitamine MTR-s.

 

MTRile teate esitamist nõudvas valdkonnas tegutsevad ettevõtjad saavad seda teha infovärava eesti.ee vahendusel ja selle eest ei tule enam tasuda riigilõivu.

 

FIE-de puhul toimub kinnitamise koos tuludeklaratsiooni esitamisega, mille alusel viiakse MTR-i kinnitamise kuupäevad.

 

Kui ettevõtja esitab teate muul viisil kui teabevärava kaudu (otse haldusorganile) tuleb tasuda riigilõivu 10 € järgmiste kannete eest:

* majandustegevuseteade

* majandustegevuse üldandmete muutumise teade

* majandustegevuse jätkamise teade

 

(Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 58 lõike 1 punkt 1, 2 ja 5. Riigilõivuseadus § 345 Teate esitamine muul viisil kui ühtse kontaktpunkti kaudu.) Riigilõiv tasutakse Pärnu Linnavalitsuse kontole nr EE821010220041186012 SEB pangas (viitenumbrit ei ole).

 

 

MTR-i ei pea enam registreerima järgmisi tegevusalasid:

- ehituse valdkonnas ehitusjuhtimine, energiaauditi tegemine ja energiamärgise väljastamine

- kaubanduse valdkonnas teenindus, kaubanduse korraldamine

- jae- ja hulgikaubandusel ning toitlustamisel esitatakse majandustegevusteade vaid alkoholi- ja tubakamüügi korral. Muid toidu- ja tööstuskaupu (näiteks sõidukite, rõivaste, jalanõude müük) ei pea enam MTR-s registreerima

- majutusteenus, v.a alkoholi- ja tubakamüügil, mille puhul tuleb esitada jaekaubanduse majandustegevusteade

- kaevandamise valdkond

 

* Tegevusloa- ja teatamiskohustusega tegevusalad

* Lisainfo Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt

 

Majutusettevõtjatele:

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MsüS) kohaselt ei pea majutusteenust pakkuvad ettevõtjad esitama majandustegevuseteatist teenuse osutamise kohta.

 

Majutusettevõtjad, kes pakuvad majutusruumis või vastuvõturuumis alkoholi, peavad esitama toitlustamise majandustegevuseteate alkoholi müügi kohta. Toitlustamise majandustegevusteate alusel on lubatud majutusettevõttes nii alkohoolsete jookide müük kohapeal tarbimiseks kui ka kaasamüük.

 

Majandustegevusteate esitamise tähtaeg tuleneb MsüSi üldisest üleminekutähtajast (MsüS § 76 lg 3) ja on MsüSi kohaselt 120 päeva MsüSi jõustumisest.

 

 


Kultuurikalender
Tähtsündmused 2016

Linnavolikogu
Pärnu Linnavolikogu
Suur-Sepa 16,
80098 Pärnu
tel: 444 8100


Istungi ülekanne
Linnavolikogu liikmed

Linnavalitsus
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16,
80098 Pärnu
tel: 444 8200
faks: 444 8201


Istungite ülevaated
Nädal linnavalitsuses

Kontaktid
Üldkontaktid
Teenistujad
Kultuuriasutused
Koolid
Lasteaiad
Hoolekandeasutused
Tervishoiuasutused

Suhtlus
Esita küsimus, anna teada
Esita teabenõue

Infotelefon 15505
Teenistujale

PostkastVärvid linna

Grillfest 2016
Üles  
 Lehekülg loodud:   10.02.2010
 Viimati uuendatud:  21.04.2016
Linnavalitsuse webmaster 
  [ Linna tutvustus ]  [ Omavalitsus ]  [ Dokumendiregister ]  [ Õigusaktid ]  [ Teenused ]  [ Areng ja planeerimine ]  [ Haridus ]  [ Keskkond ]  [ Kultuur ja sport ]  [ Sotsiaalhoolekanne ]  [ Teed ja transport ]  [ Tervishoid ]  [ Turism ]  [ Ettevõtlus ]  [ Pildigalerii ]  [ Kontaktandmed ]  [ Tähtsad numbrid ] 
   © 2010 Pärnu Linnavalitsus    Suur-Sepa 16, 80098 PÄRNU    üldinfo: 444 8200    infotelefon: 15505    faks: 444 8201    e-post: