avaleht kontakt infopäring sisukord
otsing: linnakodanikule külalisele ettevõtjale


Turismiinfo

Pärnu linna kaart


Ühistransport ja parkimiskorraldusLinnavara müügikuulutused


Tervislik linn PärnuUnicef

Laste- ja noortesõbralik linn
          jäätmemajandus Prindi!
Jäätmemajandus

Pärnu linnas reguleerib jäätmemajandust Jäätmehoolduseeskiri (JHE) (Pärnu Linnavolikogu 20.06.2013 määrus nr 16)

 

* JHE kehtestab nõuded jäätmehoolduse korraldamiseks Pärnu linnas.

* JHE eesmärgiks on jäätmetekke vähendamine, jäätmete taaskasutamise suurendamine, jäätmete keskkonnaohutu kõrvaldamine ning jäätmekäitluse optimeerimine.

 

Jäätmehoolduseeskirja järgi vastutab jäätmete nõuetekohase käitlemise eest jäätmetekitaja.

 

Jäätmetekitaja on muuhulgas kohustatud:

1) tagama tekkivate jäätmete liigiti kogumise ja hoiustamise § 7 lg 1 p 1);

2) kasutama piisavas koguses ja suuruses kogumismahuteid ning tagama nende tühjendamise sagedusega, mis väldib ületäitumise ja haisu tekke § 7 lg 1 p 2);

3) paigutama tekkinud jäätmed selleks ette nähtud kohta § 7 lg 1 p 3);

4) omama vanapaberi kogumiseks eraldi konteinerit 8 või enama korteriga majas § 7 lg 1 p 5);

5) koguma eraldi vähemalt ohtlikud jäätmed, samuti vanapaberi ja pakendijäätmed ning biolagunevad aja- ja haljastusjäätmed § 7 lg 2);

 


Muudatused 2016. aastal

2016. aastal algab korraldatud jäätmeveo uus veoperiood. Uuel perioodil peavad 16 või enama korteriga majad ning toitlustusega tegelevad ettevõtted, kus tekib üle 20 kg biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid nädalas, koguma nimetatud jäätmed eraldi ja kasutama selleks vastavat kogumismahutit.

 

Samuti tuleb biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumismahutit tühjendada vähemalt kord nädalas välimaks haisu ja kahjurite teket ning levikut.

 

Täpsem informatsioon biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumise kohta edastatakse siis kui on selgunud uue veoperioodi algus.


Jäätmete käitlemine (Jäätmehoolduseeskirja peatükk 2 jagu 2)


 

OÜ Paikre prügila

Põlendmaa, Paikuse vald, 86603 Pärnumaa

Tel: 445 5760

e-post: info@paikre.ee

Avatud: E-R 07.00-20.00, L 08.00-18.00, P suletud

 

OÜ Paikre Sorteerimisjaam

Raba tn 39, 80041 Pärnu

Tel: 445 5752

e-post: jaam@paikre.ee

Avatud: E-R 08.00-18.00, L-P suletud

 


Ragn-Sells AS

Seljametsa küla, Paikuse vald, 86602 Pärnumaa

Telefon: 15155

e-post: parnu@ragnsells.ee

Kontor: Lille 4-214

Avatud: E-R 9.00-17.00

Veebileht: www.ragnsells.ee

 


AS Eesti Keskkonnateenused

Artelli 15, 15551 Tallinn

Klienditeenindus üle Eesti: tel 1919

Pärnus 433 3251; 5348 9679

e-post: parnu@keskkonnateenused.ee

Veebileht: www.keskkonnateenused.ee

 


Prügivedu.ee OÜ

Tulika 31/Endla 45a, 10615 Tallinn

Klienditeenindus üle Eesti: tel 6723 000

Konteinerite tellimine 24/7 internetis

e-post: info@prugivedu.ee

Veebileht: www.prügivedu.ee

 


Adelan Prügiveod OÜ

(molok-tüüpi konteinerid)

Suur-Sõjamäe 31, 11415 Tallinn

Telefon: 605 3869, 605 3861

e-post: info@apveod.ee

Avatud: E-R 8.30-16.00

Veebileht: www.apveod.eeJäätmekäsitluskeskus

Foto: Indrek Aija
Kultuurikalender
Tähtsündmused 2016

Majandusosakond
Suur-Sepa 16,
80098 Pärnu
Tel 444 8300
Faks 444 8301


Üldkontaktid
Volikogu liikmed
Linnavalitsuse liikmed
Teenistujad
Kultuuriasutused
Koolid
Lasteaiad
Hoolekandeasutused
Tervishoiuasutused

Suhtlus
Esita küsimus, anna teada
Esita teabenõue

Infotelefon 15505
Teenistujale

PostkastVärvid linna

Grillfest 2016
Üles  
 Lehekülg loodud:   28.08.2003
 Viimati uuendatud:  17.03.2016
Linnavalitsuse webmaster 
  [ Linna tutvustus ]  [ Omavalitsus ]  [ Dokumendiregister ]  [ Õigusaktid ]  [ Teenused ]  [ Areng ja planeerimine ]  [ Haridus ]  [ Keskkond ]  [ Kultuur ja sport ]  [ Sotsiaalhoolekanne ]  [ Teed ja transport ]  [ Tervishoid ]  [ Turism ]  [ Ettevõtlus ]  [ Pildigalerii ]  [ Kontaktandmed ]  [ Tähtsad numbrid ] 
   © 2010 Pärnu Linnavalitsus    Suur-Sepa 16, 80098 PÄRNU    üldinfo: 444 8200    infotelefon: 15505    faks: 444 8201    e-post: